5 najważniejszych zmian w nowej ustawie deweloperskiej w pigułce

Facebook
Twitter
LinkedIn
Drogi Nabywco, kupujesz nowe mieszkanie? Przeczytaj, o czym należy wiedzieć:
Prezentujemy 5 najważniejszych zmian w nowej ustawie deweloperskiej w pigułce.
Nowa ustawa deweloperska, obowiązująca od 1 lipca 2022 roku, przyniosła pięć kluczowych zmian o znaczeniu zarówno dla nabywców nieruchomości, jak i deweloperów.
Poniżej przedstawiamy „w pigułce’ najważniejsze zmiany, na dniach w kolejnych postach przygotujemy dla Państwa szerszą interpretację każdego z nich.
Puentując założenia najnowszej ustawy:
Kolejne korzyści dla kupujących mieszkania i jeszcze większe zabezpieczenia ich środków finansowych.
1.Deweloperski Fundusz Gwarancyjny (DFG): Nowa ustawa wprowadza ten fundusz jako dodatkową formę zabezpieczenia interesów konsumentów. Ma on chronić w przypadku upadłości dewelopera lub banku prowadzącego rachunek powierniczy inwestycji. Wtedy wpłacone na rachunek powierniczy środki na zakup mieszkania wracają do konsumenta. Deweloperzy są zobowiązani do wpłacania składek na DFG, a ich wysokość zależy od rodzaju rachunku powierniczego.
2.Rozszerzony prospekt informacyjny: Zmieniona ustawa nakłada na deweloperów obowiązek dostarczenia nabywcom rozbudowanego prospektu informacyjnego, który musi zawierać szczegółowe informacje o planowanej inwestycji, oraz o planowanych w promieniu 1 km inwestycjach innych deweloperów. Dokument trzeba przekazywać nabywcy każdorazowo przed zawarciem umowy deweloperskiej lub rezerwacyjnej (a nie, jak wcześniej, tylko na jego żądanie).
3.Nowe zasady odbioru i usuwania wad lokalu: Nowe przepisy precyzują procedury odbioru lokalu oraz dają nabywcom większe uprawnienia do odmowy przyjęcia nieruchomości. Wprowadziła również procedurę usuwania tzw. wad istotnych oraz domniemanie uznania wady przez dewelopera.
4.Dodatkowe możliwości odstąpienia od umowy: Ustawa daje nabywcom szersze możliwości zerwania umowy, nie tylko deweloperskiej, ale także innych umów związanych z nieruchomością, w przypadku nieprawidłowości ze strony dewelopera.
5.Sztywne ramy umowy rezerwacyjnej: Wcześniej opierające się o zasadę “swobody umów” umowy rezerwacyjne obecnie muszą być zdefiniowane i zawierać konkretne informacje wyszczególnione w ustawie. Dodatkowo, ustawa określa limit opłaty rezerwacyjnej na poziomie max 1% ceny lokalu lub domu i obowiązek dołączenia prospektu informacyjnego na etapie zawierania umowy.
Te zmiany mają na celu zwiększenie ochrony nabywców nieruchomości i uregulowanie rynku deweloperskiego, wprowadzając większą przejrzystość i obowiązki dla deweloperów. Najnowszą inwestycję Apartamenty Zalesie realizujemy zgodnie z nową ustawą deweloperską. Oznacza to przede wszystkim maksymalne zabezpieczenie środków finansowych nabywców, dzięki Funduszowi DFR, o czym więcej za kilka dni.