Aktualności

Księga wieczysta – co warto o niej wiedzieć?

Facebook
Twitter
LinkedIn
Księga wieczysta to oficjalny rejestr przechowujący informacje dotyczące praw własności i obciążeń dotyczących nieruchomości. Jest to dokument, który rejestruje dane o nieruchomości, takie jak jej dokładne położenie, informacje o właścicielach, rodzaj praw do nieruchomości, związane z nią obciążenia (np. hipoteki, ograniczenia w użytkowaniu), oraz wszelkie zmiany w tych informacjach.
Każda nieruchomość posiada swoją indywidualną księgę wieczystą.
Składa się ona z kilku działów, które zawierają różne informacje dotyczące nieruchomości:
Dział I – Informacje ogólne: Ten dział zawiera podstawowe informacje dotyczące nieruchomości, takie jak jej numer ewidencyjny, położenie, powierzchnię, a także dane identyfikacyjne właścicieli.
Dział II – Własność: Ten dział rejestruje informacje dotyczące praw własności do nieruchomości. Zawiera informacje o aktualnym właścicielu, sposób nabycia praw własności oraz datę nabycia.
Dział III – Hipoteka: W tym dziale rejestrowane są informacje dotyczące ustanowienia hipoteki na nieruchomości. Zawiera dane dotyczące wierzyciela hipotecznego, kwoty hipoteki oraz ewentualnych ograniczeń w zbywalności nieruchomości.
Dział IV – Użytkowanie wieczyste: Jeżeli nieruchomość jest objęta prawem użytkowania wieczystego, to w tym dziale rejestrowane są informacje dotyczące tej formy prawnej. Zawiera dane dotyczące użytkownika wieczystego, warunków użytkowania i ewentualnych opłat.
Dział V – Ograniczenia praw rzeczowych: Ten dział zawiera informacje o wszelkich obciążeniach lub ograniczeniach prawnych dotyczących nieruchomości, takich jak służebności, zakazy zbywania czy ograniczenia w użytkowaniu.
Dział VI – Postanowienia ogólne: W tym dziale rejestrowane są różnego rodzaju postanowienia, takie jak związane z postępowaniem egzekucyjnym, postępowaniem likwidacyjnym czy zabezpieczeniem roszczeń.
Księga wieczysta jest ważnym dokumentem prawnym, który potwierdza i udokumentowuje prawa własności do nieruchomości oraz wszelkie obciążenia, które na niej ciążą. Przed dokonaniem transakcji kupna lub sprzedaży nieruchomości, zwykle przeprowadza się sprawdzenie księgi wieczystej, aby upewnić się co do aktualnego stanu prawnego nieruchomości i zidentyfikować wszelkie obciążenia, które mogą mieć wpływ na jej wartość lub użytkowanie.
Jeśli interesują się Państwo zakupem nieruchomości, zachęcamy by zawsze przed transakcją sprawdzić wpisy KW.

Zobacz więcej postów

kontakt

Chcesz zarezerwować mieszkanie, lub umówić się na wizytę? Masz jakieś pytania?